Privātuma politika

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā - "Regula"), Lietuvas Republikas Personas datu aizsardzības likumu (turpmāk tekstā – "PDAL"), Lietuvas likumu par elektroniskajiem sakariem (turpmāk tekstā - "LES"), un citiem tieši piemērojamiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, noteikumus, kā arī datu aizsardzības uzraudzības iestādes (Lietuvas Valsts datu aizsardzības inspekcija) norādījumiem.

Tikai ar jūsu piekrišanu un saskaņā ar LES, PDAL un regulas noteikumiem, mēs nosūtīsim Jums uzņēmuma e – pasta ziņojumus un jaunumus.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai mūsu uzņēmuma tiešā mārketinga nolūkiem. Mēs neatklājam klientu informāciju un nenododam to tālāk.

Jūsu personas dati tiek saglabāti uzņēmuma tiešā mārketinga nolūkiem, līdz kamēr tiek iesniegts atteikums par to, ka nevēlaties, lai Jūsu dati tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkiem.

Jūsu informāciju var izpaust tikai a) saņemot Jūsu piekrišanu, b) ja to pieprasa likums vai izpildot tiesas lēmumu, c) ja Jūs pārkāpjat vai neievērojiet pirkuma iegādes nosacījumus, d) ja informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai atgūtu Jūsu parādu vai zaudējumu segšanu, e) citu piemērojamo tiesību aktu gadījumos. Mēs paturam tiesības izpaust informāciju saviem partneriem pēc šiem nosacījumiem un likumdošanas noteiktajā apjomā.

INDIVI patur tiesības vākt un apkopot datus par tīmekļa vietnes indivi.lv apmeklēšanu, vislabāk pārdotajām un populārākajām precēm, kā arī ar interneta mājas lapas apmeklētāju izvēli saistīto informāciju. Jūsu maksājumu un kredītkaršu datus apstrādā tikai tik lielā apmērā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Jūsu pasūtījumu.

Apmeklējot lv.indivi.lt mājas lapu Jūs piekrītat, ka Jūsu datorā tiktu ierakstītas sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas vietnes apmeklēšanas fiksēšanai, lai parādītu Jums reklāmu citās mūsu partneru mājas lapās atkārtota mārketinga nolūkos. Sīkdatnes neidentificē konkrētu personu, bet tikai saskaita vietnes apmeklētājus statistikas nolūkos.

Pārlūkojot vai pieslēdzoties pie indivi.lv mājas lapas, Jūs apstipriniet, ka piekrītat šiem informācijas apstrādes un lietošanas nosacījumiem.