INDIVI garantija

  • 5 GADU GARANTIJA
Mēs esam atbildīgi par savu produktu kvalitāti. INDIVI nodrošina 5 gadu garantiju ražošanas defektiem. Visi garantijas defekti tiek novērsti bez maksas. Garantija neattiecas uz dārgakmeņu normālu nodilumu, kā arī dārgakmens pazaudēšanas gadījumā. Garantija nav spēkā, ja izstrādājumu ir salabojis juvelieris, kas nav INDIVI darbinieks.
  • 30 DIENU ATGRIEŠANAS GARANTIJA
Jkaut kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar iegādātajām rotaslietām, varat tās atgriezt 30 dienu laikā un atgūt samaksāto naudu. Plašāka informācija atrodama šeit.

  • JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTES GARANTIJA
Visiem INDIVI produktiem tiek nodrošināta 5 gadu garantija ražošanas defektiem. Visi garantijas defekti tiek novērsti bez maksas. Šeit aprakstītā garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem, bet neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas, negadījuma, noberzuma, temperatūras maiņas rezultātā, šķīdinātāju, skābju vai ūdens iedarbības rezultātā, dabiska nolietojuma vai nepareizas lietošanas rezultātā; nav iekļauti arī kosmētiskie bojājumi, piemēram, skrāpējumi, iespiedumi, traipi, krāsas izmaiņas vai citas nefunkcionālas rotaslietas izskata izmaiņas. Garantija neattiecas uz dārgakmeņu un metāla normālu nodilumu, kā arī dārgakmens pazaudēšanas gadījumā.

Garantija nav spēkā, ja izstrādājumu ir salabojis juvelieris, kas nav INDIVI darbinieks. Nepareizi veikta apkope vai remonts anulē šo garantiju. 

Jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar juvelierizstrādājumu nogādāšanu INDIVI salonā, arī iepakošanas, piegādes un piemērojamo nodokļu izmaksas.

Lai piemērotu garantiju, Jums jāuzrāda atbilstoši aizpildīts garantijas sertifikāts vai pirkuma čeka oriģināls. Šeit paredzētā garantija attiecas tikai uz pircēju.

INDIVI noteiks, vai uz problēmu attiecas INDIVI garantija. Jebkurš šāds remonts tiks segts uz INDIVI rēķina, ieskaitot visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai atdotu Jums laboto vai nomainīto produktu.

Atbildība par nejaušiem un netiešiem zaudējumiem tiek noraidīta . Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ar šo tiek izslēgtas jebkādas netiešas garantijas. Šeit sniegtā garantija attiecas tikai uz juvelierizstrādājumu vērtību.